Vital Plus - Rolmix

Idź do spisu treści

Menu główne

Vital Plus

Nawozy > Suplo > Suplo Bio

Vital Plus

VITAL PLUS, oparty na saprofitycznym szczepie grzyba
Trichoderma viride B35, jest biologicznym preparatem zapewniającym równowagę gleb przez uniemożliwienie rozwoju grzybom szkodliwym
dla systemu korzeniowego roślin. VITAL PLUS stymuluje naturalne mechanizmy odpornościowe, a ponadto wpływa też pozytywnie
na wzrost roślin (Trichoderma indukuje rozwój systemu korzeniowego
i zdolność pobierania z gleby składników pokarmowych).

Skład:
konidia grzybów Trichoderma viride o znacznej aktywności mykopasożytniczej (co najmniej 10 mln konidii na 1 gram środka); dekstrozowy nośnik.

Zastosowanie:
Vital Plus stosuje się w uprawach truskawek, warzyw, roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów owocowych i ozdobnych jako dodatek do podłoży oraz zaprawa sadzonek przed nasadzeniem. Wykorzystany saprofityczny szczep grzyb Trichoderma viride B35 jest naturalnym pasożytem szeregu grzybów oraz intensywnie zasiedla system korzeniowy roślin. W wyniku swojego rozwoju na korzeniach roślin, oraz w glebie i zdolności do pasożytowania na grzybni szeregu grzybów - ogranicza ich rozwój, uniemożliwia zasiedlanie systemu korzeniowego jak również gleby przez inne grzyby w tym chorobotwórcze dla roślin: FUSARIUM, PHOMA, PHYTHIUM, RHIZOCTONIA, SCLEROTINIA, VERTICILLIUM.

Najlepsze efekty po zastosowaniu preparatu Vital Plus uzyskuje się wprowadzając
go do substratu przed wysiewem nasion lub przed przesadzaniem roślin.
Preparat nie ogranicza rozwoju chorobotwórczych dla roślin bakterii oraz w niewielkim stopniu grzybów z rodzaju Phytophthora. Ponadto szczep Trichoderma viride B35 charakteryzuje się zdolnością do stymulacji wzrostu roślin poprzez indukcję naturalnych mechanizmów odpornościowych roślin. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie fungicydów w trakcie wegetacji.

W przypadku silnego nasilenia chorób systemu korzeniowego w trakcie przedniego sezonu zlecane jest stosowanie preparatu VITAL PLUS po uprzednim wykonaniu zabiegów chemicznej dezynfekcji gleb.

Producenci:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego