Dokarmianie roślin - Rolmix

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokarmianie roślin

Warto wiedzieć

Dokarmianie dolistne roślin

Spośród wielu czynników agrotechnicznych największy udział w kształtowaniu plonów ma nawożenie, którego udział ocenia się na 40-60%. Klasycznym sposobem zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin jest nawożenie doglebowe, które jednak - zwłaszcza w warunkach intensywnej produkcji - nie w pełni spełnia to zadanie.
Nawet wysoka zasobność gleby w składniki pokarmowe nie jest równoznaczna z odpowiednim zaopatrzeniem roślin. W dużym stopniu jest ono (zaopatrzenie) bowie zależne od możliwości pobierania składników
mineralnych przez system korzeniowy. Czynnikami ograniczającymi tempo pobierania składników może być
niska temperatura gleby, nadmierne uwilgotnie i związane z nim słabe natlenienie gleby, susza glebowa zbyt
niski lub zbyt wysoki odczyn (pH), często również słabo wykształcony system korzeniowy, który "nie nadąża"
za szybko rozwijającą się częścią nadziemną rośliny. Dolistne dokarmianie roślin jest jednym z elementów technologii uprawy, zabieg ten nie może być traktowany jako wyizolowany element nawożenia i powinien być włączony w całokształt zabiegów agrotechnicznych. Nawożenie dolistne, a szczególnie dokarmianie mikroelementami, jest w nowoczesnym rolnictwie powszechnie stosowaną składową wszystkich technologii
upraw nastawionych na wysokie i pewne plony. Poprzez dokarmianie dolistne rośliny można całkowicie
zaopatrzyć w mikroelementy - jest to najtańsza i zarazem najskuteczniejsza forma dostarczenia mikroelementów. Azotu, fosforu i potasu rośliny potrzebują tak wiele, że znaczna ich część musi zostać pobrana przez
korzenie - dolistnie można dostarczyć ok. 30%. W stresowych warunkach, spośród trzech podstawowych makroskładników (NPK), najsilniej ograniczone zostaje pobieranie fosforu. W mniejszym stopniu dotyczy
to potasu. Często prowadzi to do tzw. niedoborów ostrych i wystą zewnętrznych objawów niedostatków
fosforu. Krytycznym okresem dla większości gatunków uprawnych są początkowe fazy rozwoju roślin,
w których zapotrzebowanie na fosfor jest relatywnie duże. Obrazuje to fakt iż w okresie w którym roślina
wytwarza około 20% masy plonu końcowego, pobiera już niemal 50% fosforu. Znacznie częściej spotykamy się jednak z tzw. niedoborami ukrytymi, które nie dają widocznych objawów na roślinie, ale też nie pozwalają
na uzyskiwania wysokich i dobrych jakościowo plonów. Efektywność dokarmiania dolistnego uzależniona
jest od wielu czynników środowiska oraz sposobu i warunków wykonania tego zabiegu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego