Fosforowy 15-50-2 - Rolmix

Idź do spisu treści

Menu główne

Fosforowy 15-50-2

Nawozy > ChemiRol > Dolistne stałe
 

Top fosforowy NPK 15-50-2
Jest nawozem mającym zastosowanie do dokarmiania roślin we wczesnych fazach rozwojowych, gdy system korzeniowy nie jest jeszcze dobrze rozwinięty. Wpływa korzystnie na rozwój tego systemu i przyspiesza jego powstawanie. Jest szczególnie przydatny w warunkach niskich temperatur oraz na glebach zbyt kwaśnych lub zasadowych, ograniczających pobieranie fosforu. Zalecany jest do stosowania na świeżo posadzone rośliny
i we wczesnym okresie kwitnienia w celu poprawy rozwoju kwiatów. Zastosowany w początkowym okresie tworzenia się bulw ziemniaków, przyspiesza ich rozwój i zwiększa plon. Bardzo przydatny w uprawie kukurydzy wrażliwej na niedobór fosforu.

Głównymi zaletami nawozów TOP są:
wysoka koncentracja i czystość składników pokarmowych
bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i roztworach mocznika
szybkie pobieranie przez rośliny
natychmiastowe dokarmianie roślin i likwidacja występujących
niedoborów (efekt widoczny po 1 - 2 dniach po zabiegu)
aktywacja systemu korzeniowego (zwiększenie efektywności
nawożenia doglebowego)
podwyższenie wielkości i jakości plonów
podwyższenie zdrowotności roślin i ich odporności na infekcje
niższe gromadzenie szkodliwych dla zdrowia azotanów
nie zapychanie dysz i przewodów opryskiwaczy

Zasady stosowania:

Producenci:

Promocja:


Saletra
Wapniowa
5 l. - 13zł.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego